Rij huizen en omgeving aan het water

’Mensen laten kansen liggen’

Een lagere WOZ-waarde ? Wij regelen het voor u!

Een dezer dagen valt hij weer in de bus: de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Maar: klopt de hoogte van deze waarde eigenlijk wel? De WOZ-waarde wordt meestal als een vast gegeven aanvaard. Financiële Dienstverlening Vecht en Venen en WOZ-consultants weten uit ervaring waar de waardebepaling fout kan gaan. Zij kunnen aan de hand van de juiste WOZ-waarde een soms aanzienlijke belastingverlaging realiseren voor hun klanten. 

De Wet WOZ regelt de waardering van onroerende zaken ten behoeve van de belastingheffing door het rijk, de gemeenten en de waterschappen. Voorbeelden zijn de vennootschapsbelasting, het eigen woningforfait, de gemeentelijke belastingen en de waterschapslasten. Per 1 januari 2010 is de WOZ-waarde van woningen ook de grondslag geworden voor het te betalen bedrag aan erf belasting. Het bepalen van de WOZ-waarde gaat niet altijd vlekkeloos. De wetgeving rond het bepalen van de WOZ-waarden is complex door de vele juridische uitzonderingen en taxatie-technische aspecten. Dit hangt samen met bijzondere omstandigheden rond bijvoorbeeld bouwkundige kwaliteit, het gebruik en de omgeving van een pand.

No cure, no pay

Deze complexe omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat de WOZ-waarde van een pand te hoog wordt bepaald met als gevolg dat mensen soms onbedoeld teveel belasting betalen. Dit gebeurt bij ongeveer vijf procent van de acht miljoen WOZ-objecten in Nederland. Hier laten ondernemers en particulieren dan ook een kans liggen. In de praktijk lukt het WOZ-consultants om bijna 25 procent van de WOZ-waarden te verlagen.

WOZ-consultants beoordeelt met de belanghebbende of de waarde van zijn object of diens vastgoedportefeuille niet te hoog is vastgesteld. Bij een te hoge WOZ-waarde wordt door ons een taxatierapport opgesteld, WOZ-consultants dient namens de belanghebbende een bezwaar– of beroepschrift in. Dit is in de meeste gevallen geheel gratis. Bij een toewijzing vergoedt de gemeente de gemaakte kosten en brengt WOZ-Consultants voor alle type objecten een vergoeding op basis van het gerealiseerde totale lokale belastingvoordeel bij de belanghebbende in rekening. Bij een afwijzing nemen wij de kosten volledig voor onze rekening.

Financieel voordeel

Naast de WOZ-waarde bepalingen voor woningen beschikken wij ook over uitgebreide expertise op het gebied van commercieel vastgoed, agrarische objecten en bijzondere objecten als tankstations, nutsbedrijven, ha-vens, en sportcomplexen. Dit alles met een landelijke dekking en soms zelfs met het terughalen van belastingen tot vijf jaar terug. Via het tabblad “WOZ-waarde” op onze website kunt u onder andere verschillende rekenvoorbeelden en het portfolio raadplegen.